Månadens tips

Här finns en liten lathund för vad du behöver tänka på
under året då du räknar ut foderstater till dina hästar.

Januari
Se över foderstaten för de sto i ert stall som är dräktiga.
De behöver "äta för två" de kommande månaderna.

Februari
Se över foderstaten för de sto i ert stall som är dräktiga.
Glöm inte att unghästarna växer och behöver justera sin foderstat.

Mars
Räkna ut foderstat för de sto som ska föla under våren,
så att de kan få en mjuk övergång vid fölningen.

April
Beräkna kommande års stallperiods foderåtgång,
så att du vet hur mycket foder som du kommer att behöva köpa in/beställa/odla.

Maj
Hingstar som betäcker eller står på seminstation
behöver ett extra tillägg i sin foderstat.

Juni
Skicka iväg analys på det hö och ensilage som du lägger in/köper.
(torrsubstans/kg, MJ, smältbart protein, kalcium, fosfor och magnesium)

Juli
Kontrollera så att betet räcker, speciellt till fölston och unghästar som kräver mycket.

Augusti
Börja planera för vad hästarna ska utfodras med under stallperioden.
Kontrollera så att betet räcker, speciellt till fölston och unghästar som kräver mycket.

September
Snart är det dags att stalla in hästarna. Räkna ut foderstater inför vintern.

Oktober
Sen över vinterdäcken till hästtransporten.
Man vet aldrig när den första snön kommer.

November
Glöm inte att unghästarna växer och behöver justera sin foderstat.

December
Glöm inte att unghästarna växer och behöver justera sin foderstat.

 


Åter till startsidan
Marida, Telefon: 0431-36 06 72, E-mail: info@fatima.nu
Sidan skapad: 2001-01-02 Sidan uppdaterad: 2001-02-09