Programmet FATIMA
Version 2
Maj 2002

Här kan du se hur programmet ser ut.

Alla tabellvärden och beräkningar kommer från
Sveriges Lantbruksuniversitets broschyr:
”Hästen, näringsbehov och fodermedel,
SLU 2001, 4:e upplagan”.

Startsidan
Härifrån kan du välja vilka uppgifter som du vill mata in.
Från programmet kan du skriva ut: Foderstaten, Foderkort, OBS-lista (visar alla hästars avvikelse i % från det dagliga näringsbehovet) och Summalista (visar hur mycket foder det går åt och vad det kostar, per häst och stall för en dag, en vecka och en månad)
Klicka på HÄR om du vill se exempel på utskrifter (i HTML-format).

NYHETER i version 2:
NYHET i version 2:
Fler mineraler (natrium, järn, mangan, koppar, zink, kobolt, jod och selen) och vitaminer (A, D, E, B1, B2 och biotin). Tidigare fanns endast behovet för kalcium, fosfor och magnesium med i version 1 av programmet.
Se sidan Mineraler-Vitaminer och Stärkelse-Fett-Lysin
NYHET i version 2: Programmet räknar även på mängden stärkelse, fett och lysin.
Se sidan Mineraler-Vitaminer och Stärkelse-Fett-Lysin

NYHET i version 2: Beräkning av hästens vikt genom att mäta den med ett måttband och utifrån detta få fram en ungefärlig vikt.
Se sidan Viktberäkning

NYHET i version 2: Förväntad foderkonsumtion av grovfoder och kraftfoder.
Se sidan Foderkonsumtion
NYHET i version 2: Blanda sitt eget kraftfoder av t.ex. havre, kli, mineraler m.m.
Se sidan Foderblandning
Även några mindre justeringar av programmet utifrån de kommentarer användare framfört.


Foder
Här matar du in de foder som finns på gården och vilket näringsinnehåll de har.
Med programmet följer det en datafil där det finns ett antal foders näringsinnehåll.
Klicka här för att se vilka foder som finns med.

Utfodring
Här anger du hur många gånger per dag du utfodrar dina hästar och hur du vill fördela fodersorterna över dagen.

Stall
Här skriver du in om du har flera olika stall och i vilken box som hästarna står.

Hästar
Här skriver du in dina hästar. När de är födda, i vilket stall och box de står och om de är dräktiga.

Foderstaten
Innehåller: arbetsintensitet, planerad utfodringsdag,
justering + eller - % på hull/ras, näringsbehov, foder kg/dag,
summering och balanskvoter.
Klicka på HÄR om du vill se exempel på utskrifter (i HTML-format).

 


Åter till startsidan
Marida, Telefon: 0431-36 06 72, E-mail: info@fatima.nu
Sidan skapad: 2001-01-02 Sidan uppdaterad: 2002-05-10